Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

ពាក្យសុំទិដ្ឋាការវៀតណាមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា

ក្នុងនាមជាជនកម្ពុជាអ្នកមិនចាំបាច់សុំទិដ្ឋាការវៀតណាមទេប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមហើយស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នាក់នៅយូរជាង 30 ថ្ងៃ, អ្នកត្រូវការទិដ្ឋាការវៀតណាមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាម។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវការព័ត៌មានអំពីរបៀបទទួលបានទិដា្ឋការវៀតណាមតាមមធ្យោបាយទាំងពីរដែលផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម:

- ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។ ជម្រើសនេះតម្រូវឱ្យមានវត្តមានរាងកាយរបស់អ្នកនៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។

- តាមរយៈការដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតយល់ព្រមដែលអាចឱ្យអ្នកប្រមូលយកទិដ្ឋាការរបស់អ្នកពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិវៀតណាមឬស្ថានទូតវៀតណាម។ ជម្រើសនេះតម្រូវឱ្យមានការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសកម្មហើយអ្នកអាចចូលប្រើសេវាកម្មពីកន្លែងណាដែលអ្នកនៅ។

- នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថានទូតវៀតណាម / ស្ថានកុងស៊ុល។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីនីតិវិធីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការវៀតណាមសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងថ្លៃឈ្នួលដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកអាចទាក់ទងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្នុងម៉ោងធ្វើការតាមរយៈបណ្តាញខាងក្រោម:

តាមរយៈអ៊ីម៉ែល (អេឡិចត្រូនិច)

តាមទូរស័ព្ទ

ដោយវត្តមានរាងកាយ

សូមកត់សម្គាល់នូវទំនាក់ទំនងខាងក្រោមដែលអ្នកត្រូវការក្នុងការស្វែងរកទិដ្ឋាការវៀតណាមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា:

Embassy of Vietnam in Phnompenh, Cambodia
Address: 436 Monivong Blvd, Khan Chamcarmon, Phnompenh, Cambodia.
Telephone: 85523726274
Fax: 85523726495
Email: ttcpc@mofa.gov.vn, vnembpnh@angkornet.com.kh
Website: www.vietnamembassy-cambodia.org

Consulate General of Vietnam in Sihanouk Ville, Cambodia
Address: 310, Ekareach Blvd, Khan Mittapheap, Sihanoukville.
Telephone (Consular Section): 855-34- 934039
Fax: 855-34-933669
Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn or tlsqsiha@camintel.com
Website: www.vietnamconsulate-shihanoukville.org

Consulate General of Viet Nam in Battambang, Cambodia
Address: Road No. 03 – Battambang province – Kingdom of Cambodia.
Telephone: (+855) 536 888 867
Fax: (+855) 536 888 866
E-mail: duyhachai@yahoo.com
Website: www.vietnamconsulate-battambang.org
ការដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីនធឺណែតសំរាប់ទិដ្ឋាការវៀតណាមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយមានលិខិតអនុញ្ញាត។

លិខិតសុំការយល់ព្រមដែលអ្នកអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការវៀតណាមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានទទួលពីយើងនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកទិដ្ឋាការរបស់អ្នកពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាស្ថានទូតវៀតណាម / ស្ថានកុងស៊ុលផងដែរ។ ដំណើរការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យតាមអ៊ិនធរណែតនិងមានតំរូវសំរាប់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាស។

- ទទួលបានទិដ្ឋាការវៀតណាមរបស់អ្នកនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិវៀតណាម

ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការវៀតណាមរបស់អ្នកសម្រាប់ជនកម្ពុជានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិវៀតណាមអ្នកត្រូវតែមានលទ្ធភាពធ្វើតាមនីតិវិធីពេញលេញ:

- បំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយការទាញយកនិងបោះពុម្ព។ បំពេញចន្លោះដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយការបំពេញព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដែលទាមទារពីអ្នក។

- សម្អាតតំលៃសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងការណែនាំរបស់យើង

- ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតពីយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងធ្វើការ។ ទាញយកនិងបោះពុម្ភវាទៅ hardcopy សម្រាប់អត្តសញ្ញាណបណ្តោះអាសន្នរបស់អ្នកនៅពេលជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

- ប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនចំនួនពីរសន្លឹកនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃប្រទេសវៀតណាមចំនួនបីលើការចុះចតរបស់អ្នក។ ខណៈពេលដែលអ្នកនៅទីនោះអ្នកនឹងត្រូវជម្រះថ្លៃសេវាសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នកមុនពេលអ្នកយកទិដ្ឋាការវៀតណាមរបស់អ្នក។

ចំណាំ: ល័ក្ខខ័ណ្ឌដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការវៀតណាមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា:

- អ្នកត្រូវតែមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវដែលមានអាយុតិចជាង 6 ខែហើយមានសុពលភាពយូរជាងទិដ្ឋាការដែលរង់ចាំ។ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកត្រូវតែមានទំហំគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែទិដ្ឋាការប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតម្រូវឱ្យមានទំព័រពេញនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។

- អ្នកត្រូវបង្ហាញរូបថតទំហំ 2 សន្លឹកដែលបានថតក្នុងរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយ។

ព័ត៌មានក្នុងលិខិតយល់ព្រមរបស់អ្នកត្រូវតែដូចគ្នានឹងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកដែរ។

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2015
TOP